Επιστημονικά Άρθρα

Παρουσίαση Κλινικού Περιστατικού Οστικής Ανάπλασης με Μη Απορροφήσημη Μεμβράνη Ενισχυμένη με Τιτάνιο

Με τον όρο κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση αναφερόμαστε στην ανάπλαση του οστού από τις οστεοβλάστες της υπολειπόμενης φατνιακής ακρολοφίας με την βοήθεια μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης μέσω αποκλεισμού των επιθηλιακών κυττάρων και των κυττάρων του συνδετικού ιστού. Η πρώτη αναφορά σε...

Περιστατικό κάλυψης ρίζας με ουλικό μόσχευμα σε κάτω κεντρικό τομέα

Ακόμη ένα περιστατικό κάλυψης ρίζας με ουλικό μόσχευμα σε κάτω κεντρικό τομέα με σκοπό την κάλυψη της υφίζησης με την τεχνική του «κάθετα μετατοπιζόμενου κρημνού κατά Zucchelli». Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αρχική υφίζηση ξεπερνούσε τα 8χιλ και το αποτέλεσμα 6...

el