Άλλες Περιπτώσεις

   
Χαμόγελο ασθενούς μετά από αισθητική αποκάλυψη κλινικής μύλης στους κεντρικούς τομείς της άνω γνάθου.
Χαμόγελο ασθενούς μετά από αισθητική αποκάλυψη κλινικής μύλης στους κεντρικούς τομείς της άνω γνάθου.
Αποκατάσταση νωδότητας με ένα εμφύτευμα στη θέση του γομφίου κσι αντικατάσταση της έμφραξης αμαλγάματος στον 2ο γομγίο μετά από κλινική αποκάλυψη μύλης λόγω τερηδόνας εγγύς.
Αποκατάσταση νωδότητας με ένα εμφύτευμα στη θέση του γομφίου κσι αντικατάσταση της έμφραξης αμαλγάματος στον 2ο γομγίο μετά από κλινική αποκάλυψη μύλης λόγω τερηδόνας εγγύς.
Ανοιχτή απόξεση άνω δεξιά και αντικατάσταση της παλιάς γέφυρας μετά την πάροδο 2 μηνών.
Ανοιχτή απόξεση άνω δεξιά και αντικατάσταση της παλιάς γέφυρας μετά την πάροδο 2 μηνών.
Χειρουργική αποκάλυψη μύλης στον δεύτερο γομφίο κάτω δεξιά και αποκατάσταση με έμφραξη ρητίνης.
Χειρουργική αποκάλυψη μύλης στον δεύτερο γομφίο κάτω δεξιά και αποκατάσταση με έμφραξη ρητίνης.