Εμφυτεύματα

   
Χαμόγελο ασθενούς πριν και μετά την αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα.
Χαμόγελο ασθενούς πριν και μετά την αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα.
Αποκατάσταση νωδότητας άνω δεξιά με γέφυρα πάνω από δύο εμφυτεύματα και αλλαγή της στεφάνης στον κυνόδοντα.
Αποκατάσταση νωδότητας άνω δεξιά με γέφυρα πάνω από δύο εμφυτεύματα και αλλαγή της στεφάνης στον κυνόδοντα.
Αποκατάσταση νωδότητας κάτω δεξιά με εξαξωγή ρίζας και δύο εμφυτεύματα.
Αποκατάσταση νωδότητας κάτω δεξιά με εξαξωγή ρίζας και δύο εμφυτεύματα.
Αποκατάσταση νωδότητας με ένα εμφύτευμα στη θέση του γομφίου κσι αντικατάσταση της έμφραξης αμαλγάματος στον 2ο γομγίο μετά από κλινική αποκάλυψη μύλης λόγω τερηδόνας εγγύς.
Αποκατάσταση νωδότητας με ένα εμφύτευμα στη θέση του γομφίου κσι αντικατάσταση της έμφραξης αμαλγάματος στον 2ο γομγίο μετά από κλινική αποκάλυψη μύλης λόγω τερηδόνας εγγύς.
Αποκατάσταση νωδότητας με εμφύτευμα και πρόβολο εγγύς στην περιοχή των προγομφίων.
Αποκατάσταση νωδότητας με εμφύτευμα και πρόβολο εγγύς στην περιοχή των προγομφίων.
Αποκατάσταση νωδότητας άνω δεξιά με ένα εμφύτευμα στη θέση του πρώτου προγομφίου, πρόβολο στη θέση του δευτέρου προγομφίου και αντικατάσταση της θήκης στον κυνόδοντα με ανασύσταση και άξονα.
Αποκατάσταση νωδότητας άνω δεξιά με ένα εμφύτευμα στη θέση του πρώτου προγομφίου, πρόβολο στη θέση του δευτέρου προγομφίου και αντικατάσταση της θήκης στον κυνόδοντα με ανασύσταση και άξονα.
Αποκατάσταση νωδότητας σε πρώτο γομφίο της κάτω γνάθου με μονήρες εμφύτευμα.
Αποκατάσταση νωδότητας σε πρώτο γομφίο της κάτω γνάθου με μονήρες εμφύτευμα.
Αποκατάσταση νωδότητας σε πρώτο γομφίο της κάτω γνάθου με μονήρες εμφύτευμα.
Αποκατάσταση νωδότητας σε πρώτο γομφίο της κάτω γνάθου με μονήρες εμφύτευμα.
Αποκατάσταση νωδότητας με δύο εμφυτεύματα  και γέφυρα τριών τεμαχίων.
Αποκατάσταση νωδότητας με δύο εμφυτεύματα και γέφυρα τριών τεμαχίων.
Αποκατάσταση νωδότητας άνω αριστερά με μονήρες εμφύτευμα.
Αποκατάσταση νωδότητας άνω αριστερά με μονήρες εμφύτευμα.
Αποκατάσταση νωδότητας σε πρώτο γομφίο και δεύτερο προγόμφιο με δύο εμφυτεύματα και αντικατάσταση της θήκης στον πρώτο προγόμφιο.
Αποκατάσταση νωδότητας σε πρώτο γομφίο και δεύτερο προγόμφιο με δύο εμφυτεύματα και αντικατάσταση της θήκης στον πρώτο προγόμφιο.
Αποκατάσταση νωδότητας με μονήρες εμφύτευμα στην περιοχή του πρώτου γομφίου κάτω δεξιά.
Αποκατάσταση νωδότητας με μονήρες εμφύτευμα στην περιοχή του πρώτου γομφίου κάτω δεξιά.
Αποκατάσταση νωδότητας άνω δεξιά με τρία εμφυτεύματα και γέφυρα πέντε τεμαχίων.
Αποκατάσταση νωδότητας άνω δεξιά με τρία εμφυτεύματα και γέφυρα πέντε τεμαχίων.
Αποκατάσταση νωδότητας στον πρώτο γομφίο κάτω δεξιά με μονήρες εμφύτευμα και στεφάνη στον δεύτερο γομφίο.
Αποκατάσταση νωδότητας στον πρώτο γομφίο κάτω δεξιά με μονήρες εμφύτευμα και στεφάνη στον δεύτερο γομφίο.