Παρουσίαση Κλινικού Περιστατικού Οστικής Ανάπλασης με Μη Απορροφήσημη Μεμβράνη Ενισχυμένη με Τιτάνιο

Με τον όρο κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση αναφερόμαστε στην ανάπλαση του οστού από τις οστεοβλάστες της υπολειπόμενης φατνιακής ακρολοφίας με την βοήθεια μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης μέσω αποκλεισμού των επιθηλιακών κυττάρων και των κυττάρων του συνδετικού ιστού. Η πρώτη αναφορά σε αυτήν έγινε το 1957 από τον Murray. Συχνά η κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση συγχέεται με την κατευθυνόμενη ιστική ανάπλαση επειδή και...

en_GB
el en_GB
Skip to content