Ουλικά Μοσχεύματα

Ουλικά Μοσχεύματα


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 22

Διάγνωση: Υφιζήσεις στους 2 κεντρικούς τομείς της κάτω γνάθου και έλλειψη κερατινοποιημένων ιστών που είχε ως αποτέλεσμα την ευαισθησία κατά τη στοματική υγιεινή.

Θεραπεία: Η τεχνική που επιλέχθηκε ήταν αυτογενές ουλικό μόσχευμα από την υπερώα με κάθετα μετατοπιζόμενο κρημνό και η κάλυψη ριζών εντυπωσιακή.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 21

Διάγνωση: Υφιζήσεις στους 4 τομείς της κάτω γνάθου κατηγορίας ΙΙΙ κατά Miller κάτι που συνεπάγεται  την αδυναμία επίτευξης πλήρους κάλυψης μετά από ουλικό μόσχευμα.

Θεραπεία: Η τεχνική που επιλέχθηκε ήταν αυτογενές ουλικό μόσχευμα από την υπερώα με κάθετα μετατοπιζόμενο κρημνό και η κάλυψη της ριζών είναι σχεδόν είναι 100%  όπως φαίνεται στη φωτογραφία.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 20

Διάγνωση: Υφίζηση στον αριστερό κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου κατηγορίας Ι κατά Miller κάτι που συνεπάγεται  τη δυνατότητα επίτευξης πλήρους κάλυψης μετά από ουλικό μόσχευμα.

Θεραπεία: Η τεχνική που επιλέχθηκε ήταν αυτογενές ουλικό μόσχευμα από την υπερώα με κάθετα μετατοπιζόμενο κρημνό και η κάλυψη της ρίζας 2 μήνες μετά είναι 100%.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 19

Διάγνωση:

Θεραπεία:


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 18

Διάγνωση:

Θεραπεία:


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 17

Διάγνωση: Υφιζήσεις στους τέσσερεις τομείς της κάτω γνάθου με πιο εξεσημασμένη την υφίζηση που παρατηρείται στον κεντρικό τομέα της δεξιάς πλευράς του ασθενή. Ταυτόχρονα υπάρχει οστική απώλεια μεσοδόντια. Οι υφιζήσεις αυτές ανήκουν στην κατηγορία ΙΙΙ κατά Miller κάτι που συνεπάγεται την αδυναμία επίτευξης πλήρους κάλυψης μετά από ουλικό μόσχευμα.

Θεραπεία: Η τεχνική που επιλέχθηκε ήταν αυτογενές ουλικό μόσχευμα μέσω τούνελ και η κάλυψη των ριζών αν και όχι πλήρης, πολύ εντυπωσιακή κάποιους μήνες μετά.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 16

Διάγνωση: Υφιζήσεις από κυνόδοντα έως και πρώτο γομφίο κάτω αριστερά.

Θεραπεία: Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στο εν λόγω περιστατικό ήταν ουλικό μόσχευμα μέσω τούνελ χωρίς δηλαδή καθόλου τιμές στις μεσοδόντιες θηλές. Η κάλυψη ήταν 100% όπως φαίνεται στη φωτογραφία που λήφθηκε 6 μήνες μετά.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 15

Διάγνωση: Υφιζήσεις στους κεντρικούς τομείς της κάτω γνάθου και χειλική πρόταξη των εν λόγω δοντιών. Στο περιστατικό αυτό διακρίνεται επίσης ο έντονος τοπικός παράγοντας και η φλεγμονή πριν τη συντηρητική θεραπεία της περιοδοντίτιδας.

Θεραπεία: Α) Η ασθενής υποβλήθηκε αρχικά σε συντηρητική θεραπεία που συμπεριλάμβανε οδηγίες στοματικής υγιεινής και άρση της φλεγμονής με αφαίρεση του τοπικού παράγοντα. Β) Στη συνέχεια προτάθηκε ορθοδοντική θεραπεία για διευθέτηση των τομέων στο φραγμό και πιθανώς εντός του οστικού πετάλου ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά της προβλεπόμενης κάλυψη. Γ) Έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας, προχωρήσαμε σε ουλικό μόσχευμα με σκοπό την κάλυψη των υφιζήσεων και η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι ο κάθετα μετατοπιζόμενος κρημνός. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε και αμελογενίνη για να βελτιώσουμε την ποιότητας της πρόσφυσης του συνδετικού ιστού.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 14

Διάγνωση: Υφιζήσεις από πλάγιο τομέα έως πρώτο προγόμφιο άνω αριστερά.

Θεραπεία: Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι η περιγραφόμενη για την άνω γνάθο από τον Zucchelli και η κάλυψη που επιτεύχθηκε ήταν 100%. Η φωτογραφία στα δεξιά λήφθηκε 6 μήνες μετά.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 13

Διάγνωση: Υφίζηση στον πρώτο προγόμφιο άνω δεξιά και αυχενική διάβρωση που αφορά όχι μόνο στην ρίζα αλλά και στην μήλη του δοντιού.

Θεραπεία: Αρχικά έγινε αυχενική έμφραξη ρητίνης για αποκατάσταση της διάβρωσης που αφορούσε στην μύλη του δοντιού (απομίμηση αδαμαντινοοστεϊνικής ένωσης) και στην συνέχεια ουλικό μόσχευμα για κάλυψη της ρίζας του δοντιού με μια παραλλαγή της τεχνικής Zucchelli. Η φωτογραφία λήφθηκε 2 μήνες μετά την χειρουργική και η κάλυψη είναι 100%.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 12

Διάγνωση: Υφίζηση στον κεντρικό τομέα κάτω αριστερά.

Θεραπεία: Υποεπιθηλιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού με τεχνική tunnel. Η τελική φωτογραφία λήφθηκε 6 μήνες μετά την χειρουργική και η κάλυψη της ρίζας είναι 100%.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 11

Διάγνωση: Υφίζηση στον κυνόδοντα και τους προγομφίους άνω δεξιά και έλλειψη κερατινοποιημένων ιστών.

Θεραπεία: Υποεπιθηλιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού με μηλικά μετατοπιζόμενο κρημνό. Η φωτογραφία λήφθηκε δύο χρόνια μετά την χειρουργική και η κάλυψη είναι 100%. Παράλληλα επιτέυχθηκε και αύξηση του πάχους των κερατινοποιημένων ιστών


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 10

Διάγνωση: Υφίζηση στον κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου δεξιά. Η ασθενής έχει υποβληθεί σε ορθοδοντική.

Θεραπεία: Υποεπιθηλιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού με τεχνική tunnel. Η κάλυψη αγγίζει το 100% και το αποτέλεσμα είναι πολύ σταθερό μετά την πάροδο 5 ετών!!!


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 9

Διάγνωση: Υφιζήσεις στους 4 τομείς της κάτω γνάθου με ταυτόχρονη έλλειψη κερατινοποιημένων ιστών.

Θεραπεία: Ελεύθερο ουλικό μόσχευμα με σκοπό την αύξηση των κερατινοποιημένων ιστών καθώς η κάλυψη δεν θα ήταν εφικτή. Η φωτογραφία είναι 5 χρόνια μετά τη χειρουργική και η αύξηση των κερατινοποιημένων ιστών είναι θεαματική.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 8

Διάγνωση: Υφίζηση στον κεντρικό τομέα κάτω δεξιά σε νεαρή ενήλικη κοπέλα μετά από ορθοδοντική.

Θεραπεία: Η τεχνική που επιλέχθηκε ήταν ελεύθερο ουλικό μόσχευμα για ταυτόχρονη κάλυψη της ρίζας αλλά και αύξηση των κερατινοποιημένων ιστών. Η λήψη της φωτογραφίας είναι 8 χρόνια μετά τη χειρουργική . Η κάλυψη τις ρίζας είναι 100% και η αύξηση των κερατινοποιημένων ιστών είναι θεαματική.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 7

Υφίζηση σε κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου – αποτέλεσμα μετά από ελέυθερο ουλικό μόσχευμα


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 6

Υφίζηση σε κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου και έλλειψη προσπεφυκότων ούλων – αποτέλεσμα μετά από ελεύθερο ουλικό μόσχευμα


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 5

Υφίζηση στον πρώτο προγόμφιο – αποτέλεσμα μετά από μόσχευμα συνδετικού ιστού


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

Υφίζηση σε πρώτο προγόμφιο και κυνόδοντα κάτω δεξιά – αποτέλεσμα μετά από μόσχευμα συνδετικού ιστού.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Έλλειψη προσπεφυκότων ούλων στους τομείς της κάτω γνάθου και υφίζηση στον κεντρικό τομέα αριστερα – αποτέλεσμα μετά από ελεύθερο ουλικό μόσχευμα.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Υφιζήσεις κάτω αριστερά – κάλυψη με μόσχευμα συνδετικού ιστού σε έδαφος διάβρωσης.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Υφιζήσεις σε προγομφίους άνω δεξιά και σχεδόν πλήρης κάλυψη με μόσχευμα συνδετικού ιστού σε καπνίστρια.


el