Εμφυτεύματα

Εμφυτεύματα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Χαμόγελο ασθενούς πριν και μετά την αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Αποκατάσταση νωδότητας άνω δεξιά με γέφυρα πάνω από δύο εμφυτεύματα και αλλαγή της στεφάνης στον κυνόδοντα.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Αποκατάσταση νωδότητας κάτω δεξιά με εξαξωγή ρίζας και δύο εμφυτεύματα.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

Αποκατάσταση νωδότητας με ένα εμφύτευμα στη θέση του γομφίου κσι αντικατάσταση της έμφραξης αμαλγάματος στον 2ο γομγίο μετά από κλινική αποκάλυψη μύλης λόγω τερηδόνας εγγύς.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 5

Αποκατάσταση νωδότητας με εμφύτευμα και πρόβολο εγγύς στην περιοχή των προγομφίων.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 6

Αποκατάσταση νωδότητας άνω δεξιά με ένα εμφύτευμα στη θέση του πρώτου προγομφίου, πρόβολο στη θέση του δευτέρου προγομφίου και αντικατάσταση της θήκης στον κυνόδοντα με ανασύσταση και άξονα.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 7

Αποκατάσταση νωδότητας σε πρώτο γομφίο της κάτω γνάθου με μονήρες εμφύτευμα.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 8

Αποκατάσταση νωδότητας σε πρώτο γομφίο της κάτω γνάθου με μονήρες εμφύτευμα.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 9

Αποκατάσταση νωδότητας με δύο εμφυτεύματα και γέφυρα τριών τεμαχίων.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 10

Αποκατάσταση νωδότητας άνω αριστερά με μονήρες εμφύτευμα.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 11

Αποκατάσταση νωδότητας σε πρώτο γομφίο και δεύτερο προγόμφιο με δύο εμφυτεύματα και αντικατάσταση της θήκης στον πρώτο προγόμφιο.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 12

Αποκατάσταση νωδότητας με μονήρες εμφύτευμα στην περιοχή του πρώτου γομφίου κάτω δεξιά.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 13

Αποκατάσταση νωδότητας άνω δεξιά με τρία εμφυτεύματα και γέφυρα πέντε τεμαχίων.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 14

Αποκατάσταση νωδότητας στον πρώτο γομφίο κάτω δεξιά με μονήρες εμφύτευμα και στεφάνη στον δεύτερο γομφίο.


el