Άλλες Περιπτώσεις

Άλλες Περιπτώσεις

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Χαμόγελο ασθενούς μετά από αισθητική αποκάλυψη κλινικής μύλης στους κεντρικούς τομείς της άνω γνάθου.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Ανοιχτή απόξεση άνω δεξιά και αντικατάσταση της παλιάς γέφυρας μετά την πάροδο 2 μηνών.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Χειρουργική αποκάλυψη μύλης στον δεύτερο γομφίο κάτω δεξιά και αποκατάσταση με έμφραξη ρητίνης.


el