Η επιτυχία των εμφυτευμάτων εξαρτάται τόσο από τον ασθενή όσο και από τον θεράποντα ιατρό

23-11-2012

Μια νέα έρευνα από ερευνητές της οδοντιατρικής σχολής του πανεπιστημίου  Loma Linda  δημοσιέυτηκε πρόσφατα στο  Journal of Oral Implantology  και φέρνει στο φως στοιχεία για το ποια χαρακτηριστικά τόσο του ασθενή όσο και του χειρουργού μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία των εμφυτεύματων  (October 2012, Vol. 38:suppl 1, pp. 469-477).

Στην έρευνα αυτή εξετάστηκαν 50 ασθενείς που έλαβαν ακίνητες προσθετικές εργασίες πάνω σε οδοντικά εμφυτεύματα. Ο συνολικός αριθμός των εμφυτευμάτων ήταν 297 και ο χρόνος παρακολούθησης έφτανε μέχρι και δέκα χρόνια με ένα μέσο όρο τρεισήμισι χρόνια από την στιγμή του χειρουργίου μέχρι και τον τελευταίο έλεγχο.

Οι ερευνητές εξέτασαν τα ποσοστά αποτυχίας των εμφυτεύματων που οφείλονταν σε παράγοντες όπως ο τύπος της προσθετικής εργασίας, η εμπειρία του επεμβαίνοντα γιατρού, το κάπνισμα, η ύπαρξη  σακχαρώδη διαβήτη, η ύπαρξη βρουξισμού και η θέση του εμφυτεύματος (άνω ή κάτω γνάθος).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο βρουξισμός και ο σακχαρώδης διαβήτης αυξάνουν τα ποσοστά αποτυχίας των εμφυτευμάτων. Επίσης συνέδεσαν την αποτυχία των εμφυτευμάτων με την έλλειψη εμπειρίας του χειρουργού. Συγκεκριμένα σε περίπτωση εμπειρίας μικρότερης από 5 χρόνια,  τα ποσοστά αποτυχίας ήταν μεγαλύτερα και έφταναν το 12%.  Ο αριθμός των χειρουργίων καθώς και η πολυπλοκότητα του επηρεάζουν επίσης την επιτυχία των εμφυτευμάτων. Τα εμφυτέυματα που τοποθετήθηκαν από γιατρούς που έχουν τοποθετήσει συνολικά λιγότερα από 50 εμφυτεύματα είναι 2 φορές πιο πιθανόν να αποτύχουν.