Χειρουργική Θεραπεία

Η δεύτερη αυτή φάση ονομάζεται επίσης φάση αποκατάστασης των βλαβών. Περιλαμβάνει μικρές επεμβάσεις στα ούλα και το κόκαλο. Μερικά παραδείγματα τέτοιων επεμβάσεων είναι τα ακόλουθα:


• Ανοιχτή απόξεση

Είναι μια επέμβαση που προσφέρει πρόσβαση στις ρίζες των δοντιών ώστε η ριζική απόξεση να γίνει πιο αποτελεσματικά από ότι με την κλειστή συντηρητική θεραπεία. Μπορεί να καταλήξει σε εξάλειψη ή μείωση των περιοδοντικών θυλάκων.

• Ουλικά μοσχεύματα

Σε αρκετές περιπτώσεις η υφίζηση (πτώση) που έχει προκληθεί στα ούλα μπορεί να διορθωθεί με μόσχευμα που συνήθως λαμβάνεται από την υπερώα (ουρανίσκο) του ασθενή.  Σε άλλες περιπτώσεις η πλήρης κάλυψη μπορεί να μην είναι εφικτή (λόγω π.χ. απώλειας οστού στα μεσοδόντια), αλλά μπορεί να επιτευχθεί πάχυνση στα λεπτά ούλα με τη βοήθεια μοσχεύματος από την υπερώα.


 

• Κατευθυνόμενη ιστική αναγέννηση

Είναι μια επέμβαση που αφορά στην δημιουργία νέου οστού στη θέση αυτού που καταστράφηκε από την περιοδοντίτιδα. Για να έχει επιτυχία, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις τις οποίες θα αξιολογήσει ο περιοδοντολόγος. Συνήθως χρησιμοποιούνται κάποια υλικά όπως τεχνητό μόσχευμα και μεμβράνες που μέσω μιας διαδικασίας επούλωσης βοηθούν τον οργανισμό να παράγει κόκαλο από την αρχή.