Συσκευές καταιονισμού νερού

- Είναι συσκευές καταιονισμού νερού με πίεση που κυκλοφορούν στο εμπόριο όπως π.χ η συσκεύη water pik.
- Το νερό περνά μέσα από τα μεσοδόντια διαστήματα των δοντιών όπως κάνει και το νήμα και καθαρίζει (για αυτό λέγεται και water floss)
- Έχει κάποιο κόστος αγοράς.
- Χρησιμοποιείται συνήθως:

1) σε δυσχέρεια στοματικής υγιεινής
2) σε άτομα με κινητικές δυσχέρειες π.χ. παραπληγικά
3) σε άτομα με μεγάλες αποκαταστάσεις σε δόντια και κυρίως εμφυτεύματα
4) σε άτομα με σιδεράκια.