Διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος

Μετά τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας και προκειμένου να διατηρηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα απαιτούνται συχνοί επανέλεγχοι και επαγγελματικός καθαρισμός ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι μετά την πάροδο τριμήνου από την τελευταία φορά καθαρισμού και απόξεσης, οι αποικίες των μικροβίων αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται σε σημείο, ώστε να καθίστανται παθογόνες. Με άλλα λόγια υπάρχει πάλι κίνδυνος για μια έξαρση της ασθένειας.

Για να αποφευχθεί αυτή η έξαρση είναι απαραίτητο να γίνει ένας καθαρισμός και εντοπισμένη επαναληπτική ριζική απόξεση. Το χρονικό διάστημα επανάκλησης δεν είναι πάντα το ίδιο για όλους αλλά « κόβεται και ράβεται » στα μέτρα μας.

Ένα συνηθισμένο χρονικό διάστημα επανάκλησης είναι ανά τετράμηνο,  δηλαδή  τρεις φορές το χρόνο. Αν σκεφτεί κανείς ότι ένας άνθρωπος χωρίς περιοδοντίτιδα πρέπει να κάνει έναν επαγγελματικό καθαρισμό 2 φορές το χρόνο, συνειδητοποιεί ότι οι τρεις φορές που μπορεί να απαιτούνται για κάποιον με περιοδοντίτιδα δεν είναι τόσο δύσκολη υπόθεση.