Έχω περιοδοντίτιδα και χρειάζομαι θεραπεία στα ούλα αλλά επίσης χρειάζομαι και κάποιες οδοντιατρικές εργασίες όπως σφραγίσματα, καινούριες γέφυρες και απονευρώσεις. Τι πρέπει να προηγηθεί;

Η θεραπεία της περιοδοντίτιδας θα πρέπει να προηγηθεί οπωσδήποτε των προσθετικών εργασιών (στεφανών και γεφυρών) που χρειάζονται στο στόμα και αυτό για διάφορους λόγους. Καταρχήν γιατί αν δεν υποχωρήσει η φλεγμονή στα ούλα πριν τοποθετηθούν οι γέφυρες και θήκες, η φλεγμονή θα επιδεινωθεί. Έπειτα η γραμμή των ούλων μετά την θεραπεία της περιοδοντίτιδας θα είναι σε διαφορετικό επίπεδο από ότι πριν, με αποτέλεσμα αν προηγηθεί η κατασκευή των προσθετικών εργασιών να αποκαλυφθεί και το όριο τους.


Αν έχετε χαλασμένα δόντια και χρειάζεστε σφραγίσματα και πάλι συνήθως αυτά έπονται της θεραπείας της περιοδοντίτιδας εκτός και αν το δόντι πονάει. Σε αυτήν την περίπτωση το δόντι μπορεί να χρειάζεται και ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) η οποία θα προηγηθεί.
 

   
 
   

Συχνές Ερωτήσεις για Περιοδοντίτιδα