Τι είναι τα εμφυτεύματα;

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι ένα μέσο αποκατάστασης ελλειπόντων δοντιών , το πιο σύγχρονο αυτήν τη στιγμή στον χώρο της οδοντιατρικής. Μοιάζουν με τεχνητές ρίζες δοντιών και είναι από ένα απολύτως βιοσυμβατό μέταλλο το τιτάνιο. Πάνω σε αυτά στηρίζονται έπειτα στεφάνες, γέφυρες, και οδοντοστοιχίες με παρόμοιο τρόπο όπως πάνω από τα φυσικά δόντια.