Είναι σίγουρο ότι θα πετύχει το εμφύτευμα, γιατί ένας γνωστός μου το έχασε;

Τα ποσοστά επιτυχίας των εμφυτευμάτων είναι εξαιρετικά υψηλά ( στις πιο πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 100%). Αυτό βέβαια προϋποθέτει τον κατάλληλο προεγχειρητικό έλεγχο καθώς και την κατάλληλη μετεγχειρητική φροντίδα. Το να χαθεί ένα εμφύτευμα (να μην οστεοενσωματωθεί δηλαδή ή όπως συχνά ακούμε να λέει ο κόσμος να το απορρίψει ο οργανισμός) είναι κάτι πολύ σπάνιο και έχει συνήθως να κάνει με μόλυνση ή λαθεμένους χειρισμούς πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Όλα αυτά συνήθως μπορούν να αποφευχθούν όταν η θεραπεία με εμφυτεύματα προσφέρεται από εξειδικευμένο προσωπικό.


Αυτό που δεν πρέπει πάντως να ξεχνάμε είναι ότι μετά την τοποθέτηση του ένα εμφύτευμα είναι σαν ένα δικό μας δόντι, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να χρήζει και της αντίστοιχης φροντίδας.