Δεν μου αρέσουν τα δόντια μου, θα ήθελα να τα βγάλω και να βάλω εμφυτεύματα για να αποκτήσω ένα όμορφο χαμόγελο. Θα μου το προσφέρουν αυτό τα εμφυτεύματα;

Σε καμία περίπτωση δεν θυσιάζουμε τα δικά μας φυσικά δόντια για λόγους καθαρά αισθητικής. Τα εμφυτεύματα μπορεί να είναι η πλέον σύγχρονη και πιο ενδεδειγμένη τεχνική αποκατάστασης αλλά μόνο στην περίπτωση που λείπουν τα φυσικά δόντια ή που αυτά δεν μπορούν να σωθούν.


Όταν το χαμόγελό σας δεν σας ικανοποιεί ενδεχομένως να υπάρχουν λύσεις όπως ορθοδοντική, όψεις πορσελάνης, ουλικά μοσχεύματα που να δύνανται να το διορθώσουν. Την απάντηση μπορεί να τη δώσει μόνο μια εξατομικευμένη εξέταση από κάποιον ειδικό.