Εξειδικευμένες Τεχνικές

Σε αρκετές περιπτώσεις τα εμφυτεύματα δεν μπορούν να τοποθετηθούν στο στόμα γιατί δεν υπάρχει αρκετό κόκαλο να τα υποδεχθεί. Η εκτίμηση του οστού γίνεται από τον χειρουργό μέσω αρχικά της κλινικής εξέτασης και στο πλείστο των περιπτώσεων με τη βοήθεια ειδικών ακτινογραφιών που ονομάζονται αξονικές ακτινογραφίες. Σχεδόν πάντα υπάρχει λύση με εξειδικευμένες τεχνικές ανάπλασης του οστού.

Η ανάπλαση του οστού γίνεται με τη βοήθεια μεμβρανών κάλυψης και μοσχεύματος. Το μόσχευμα λαμβάνεται από τον ίδιο τον ασθενή ή χρησιμοποιείται κάποιο άλλο υλικό εμπορίου που πληρεί όλες τις προδιαγραφές και είναι εγκεκριμένο από τον οργανισμό φαρμάκων.

Η τεχνική ανάπλασης μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων ή να πρέπει να προηγηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση η όλη διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει επιπλέον 6 μήνες.