Εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα μοιάζουν με τεχνητές ρίζες δοντιών από τιτάνιο (ένα είδος μετάλλου), που τοποθετούνται μέσα στο κόκαλο των γνάθων. Πάνω σε αυτά θα στηριχθούν αργότερα στεφάνες (θήκες) ή γέφυρες με παρόμοιο τρόπο όπως στα φυσικά δόντια. Επίσης τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως στηρίγματα για οδοντοστοιχίες.

Μέχρι πριν από κάποια χρόνια εάν σας έλλειπαν ένα ή περισσότερα δόντια, η πρώτη επιλογή αποκατάστασης ήταν τοποθέτηση μια γέφυρας από τον οδοντίατρο που απαιτούσε να τροχιστούν τα διπλανά δόντια. Πλέον, τα εμφυτεύματα προσφέρουν πολύ περισσότερες επιλογές για την αποκατάσταση δοντιών που λείπουν.

Η θεραπεία με εμφυτεύματα αρχίζει με την χειρουργική τοποθέτηση τους μέσα στο κόκαλο των γνάθων. Στη συνέχεια τα εμφυτεύματα αφήνοματι να οστεοενσωματωθούν. Η οστεοενσωμάτωση είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα εμφυτεύματα γίνονται ένα με το κόκαλο της γνάθου. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα επούλωσης  (συνήθως 2 έως 6 μήνες ανάλογα με την περίπτωση), ακολουθεί η κατασκευή κάποιας προσθετικής εργασίας πάνω σε αυτά. Στο μεσοδιάστημα μια προσωρινή εργασία μπορεί να έχει παραδοθεί, ώστε να καλύπτονται ανάγκες αισθητικής και λειτουργίας. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατό η προσθετική εργασία να παραδοθεί άμεσα μετά την χειρουργική τοποθέτησή τους. Η περίπτωση αυτή ονομάζεται άμεση φόρτιση του εμφυτεύματος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα εμφυτεύματα.

Δείτε το παρακάτω βίντεο αν ενδιαφέρεστε να μάθετε για τα οδοντικά εμφυετεύματα: